Tuesday, July 23, 2013

Basseng og ShoppingI dag ble det en tidlig morgen, hvor pappa startet med å lage beste (og eneste skikkelige) frokosten vi hadde hatt til nå, egg og bacon! 
Så var det å hive seg rundt, for å komme seg videre. Sola var kommet frem og vi ville helst ikke måtte nyte den hele dagen gjennom et bilvindu, så vi avtalte å ikke kjøre så altfor langt. 
Vi kjørte igjennom Montana noen timer, før vi stoppet på en KOA i en by som heter Missoula.

Denne KOAen var litt annen enn det vi har bodd på de siste dagene uten internett eller telefondekning og ganske midt i skogen. Denne var derimot nærmeste nabo til en rekke butikker og spiseplasser. Var en oppfriskning å endelig se litt mer enn bare skog. Etter en vellforkjent (og billig) kjøpepizza, tok vi turen til KOAens nabo, ROSS! Pappa og Eskil ga seg etter en time, mens jeg og Maria var der til vi hørte "Hello costumers, we want to inform you that we are closing in 15 minutes". 
Deilig med butikker som holder åpent sent på kvelden. Det var også deilig å få brukt litt penger på klær heh..

Men mamma var ikke bedre hun heller, gikk ikke tomhendt fra butikken. Vi handlet MASSE. Ser nå ut som vi har fylt kvoten vår med saker. Skapene var fulle, og koffertene under bo bilen også, så nå måtte vi begynne å bli kreative om vi skulle få plass til mer. Siden været var bra ønsket vi oss en dag med bassenget. Så vi bestemte å bli en dag til. Litt mer shopping var på mi liste, men dagen handlet hovedsaklig om å nyte deilig varm sol med bassenget. Eskil fikk bade flere ganger, noe som var deilig. Han har jo gips på begge bena, så vi hadde en utfordring der, men familien Holstad er kreative og lar oss ikke stoppe så lett. Med en som holdt bena, og en som administrerte resten, gikk det strålende. * tommel opp *To dager med shopping, bading og chilling var vi klar for morgendagens siste innspurt på sommerens roadtrip 2013!


English!

Today was an early morning, my dad started making the best (and the only real) breakfast we have had 'til now, eggs and bacon!
Then we had to get on the road again. The sun had come out and we would rather not have to enjoy the whole day through a car window, so we agreed not to drive too far.
We drove through Montana for a few hours before we stopped at a KOA in a town called Missoula.
 
This KOA was slightly different than the one we have stayed in the past few days without internet or phone coverage and pretty much in the middle of the forest. This, however, was the nearest neighbor to a row of shops and eating places. It was refresh to finally see a bit more than just trees. After a good earned (and cheap) pizza, we took a trip to the KOAs nearest neighbor ROSS! Dad and Eskil gave up after an hour, while I and Maria were there until "Hello costumers, we want to inform you that we are closing in 15 minutes".  
Its ok with stores that are open late at night. It was also lovely to have spent some money on clothes heh ..

But my mom was not better and did not go empty-handed. We shopped a lot! Looks now like we've filled our quota of cases. The cupboards were full and bags under the RV too, so now we had to start getting creative if we were to make room for more. Since the weather was good, we wanted a day to just chill in the pool. So we decided to stay another day. A little more shopping was on my list, but the day was mainly to enjoy delicious the hot sun with the pool. Eskil was swimming several times, which was fun. He has bandages on both legs, so we had a challenge there, but the Holstad family is creative and dont give up easily. One held the legs, and one managed the rest, it went brilliant.  
* Thumbs up *

 Two days of shopping, swimming and chilling, we were ready for tomorrow's final day on this years roadtrip!

2 comments:

  1. Love, love!! So fun to see your adventures! You guys are the best! Looking forward to your next post:) ... hahaha!

    ReplyDelete