Monday, July 8, 2013

Byebye New York

Det ligger vel i overskrifta. I dag måtte vi si farvel til de travle gatene, de gule taxiene, høye skyskraperne, den fineste parken og den deilige lukten av eksos og pretzels. (Og når vi står her på denne dag kan vi legge merke til at jeg har vært i NY i tre dager og enda ikke spist en dounut!)


 

Vi flyttet all bagasje (7 kofferten og et sete) ut av rommet. Toget til Chicago skulle ikke dra før 4 så vi hadde noen timer. Vi stakk først innom B&H for at jeg skulle kjøpe meg nytt kamera, men jeg klarte ikke å bestemme meg så det ble ingen kjøp. Vi gikk deretter til vår favoritt mat-bar hvor vi spiste lunsj og tok med frukt til toget. 

Det å si farvel til NY var litt trist, men samtidig har vi vært her en del ganger at vi føler oss ferdig med byen. For nå ;)


Denne gangen valgte vi å ta tåget til Chicago. På togstasjonen fikk vi hjelp av en som skulle ta bagasjen vår. Han nektet å la oss hjelpe så der gikk stakkars fyren med 7 kofferter på ei lita tralle, lempet dem på og lempet dem av igjen på toget. Mamma nevnte noe med yrkesstolthet, noe det kan vær, men hadde det vært meg hadde jeg gitt fra meg koffertene på første "we can help".Tåget var koselig det! Grei mat og god plass. Lite problem var kanskje at når strømmen på tåget ble skrudd av, sluttet toalettet å funke.. 
Og det da jeg skal fortsette å si det at det var flaks at vi ikke var i nærheten av da toalettene. Men tingen var at vi hadde nabo-setene vi, så mamma ble do-vakta som sa ifra til alle son kom forbi at "the toilet dont work".

Tilslutt kom natta og vi fikk pute og pledd så det skulle bli litt mer behagelig.

(sorry for en del dårlige kvaliteter på bildene, mye telefon ble brukt)


English verson!
BYEBYE NEW YORK

Well, you can kind of guess it from the headline. Today we had to say goodbye to the busy streets, yellow taxis, skyscrapers, the fine park and the delicious smell of exhaust and pretzels. (And as we stand here on this day, we can notice that I've been in NY for three days and have not eaten one dounut!)

We moved all the luggage (7 bags and Eskils seat) out of our hotel room. The train to Chicago wouldn´t leave until 4 so we had a few hours to kill. our first stop was B&H because i was thinking of buying a new camera, but I couldn´t decide so i didn´t buy anything. We then went to our favorite food bar where we ate lunch and buyed fruits for the train ride.

 To say goodbye to NY was a little sad, but at the same time we have been here a few times to feel that we are somewhat done with the city. For now ;)

This time our coice of ttransportation to Chicago was train. At the train station we got the help of a guy with the job of thaking our luggage. He refused to let us help so the poor guy carried 7 suitcases on a small trolley and took them on the train. Mom said something about pride, something that could be, but if it had been me, I would´ve given of my suitcases on the first "we can help".

The train was nice! Decent food and good room for our luggage and legs. The small problem was perhaps that when the power to the train was turned off, so was the toilets..
And then I´m supposed to continue saying that we luckely didn´t sit near the restrooms. But the thing was that we had the nearest seats possible, so my mom was the toilet-guard who told everyone who walkt past that "the toilet don´t work".


at the end the night finaly and we got pillows and blankets so it would be a little more comfortable to sleep.

(sorry for some bad quality pictures, a lot of camera phone used)
 

1 comment:

  1. Ah Stine, Great post...thanks so very much for translating!! We so loved having you guys here...we WILL meet up somewhere in the US again....if not here, we'll come to you!:) Love you all so much! Deb

    ReplyDelete